O škole

 

Základní škola Zhoř v kostce

    Nová Základní škola ve Zhoři byla otevřena k 1.9.1984 nejprve se čtyřmi ročníky prvého stupně s postupným narůstáním vyšších ročníků po plně organizovanou školu s devíti ročníky.  V roce 1993 byla dokončena přístavba tělocvičny napojená na stávající školní budovu.
    V dnešní době škola i obec investují do modernizace provozních zařízení i do pomůcek a vybavení určeného primárně pro výuku. Dokončena byla jak modernizace počítačové učebny, tak i systém vytápění a zateplení školy. I nadále disponuje škola vlastní tělocvičnou, tenisovým kurtem s umělým povrchem a travnatým fotbalovým hřištěm.
    Každým rokem škola nabízí žákům různé typy kroužků se sportovním, uměleckým i technickým zaměřením a školní družinu. Dále škola zajišťuje povinné nejen sportovní kurzy a výuku plavání, kterou je možno absolvovat již od 1. třídy. Součástí výuky jsou každoročně i tématické a projektové dny zaměřené na praktické získávání znalostí a dovedností.
    K základní škole patří i škola mateřská. Kapacita mateřské školy byla navýšena na 40 dětí, o které se starají tři vychovatelky. Nutno podotknout, že kapacita matěřské školy je plně obsazena.

    Přijďte se k nám podívat, rádi Vám naší školu i školku ukážeme.Z historie

 

Naše škola se nachází na místě školy dřívější tj. na parcele č.546.
   V roce 1978 došlo k prvním přípravám na stavbu školy. Během července a srpna byla provedena demolice původní dřevěné školní budovy, aby tak byla uvolněna stavební parcela pro stavbu budovy nové...
Po mnoha jednáních s nadřízenými orgány a Státní bankou byla v pololetí roku 1980 zahájena výstavba nové školní budovy. Do konce roku byly provedeny stavební práce na výkopech a betonáži základových pasů a patek, byla provedena kanalizace z budované kotelny a stavba ve spodní části tak byla připravena k montáži ocelové konstrukce. V tomto roce zde byla profinancována částka milión 156 tisíc Kčs, stavebních prací bylo vykonáno za 57 tisíc Kčs. Tyto práce byly prováděny brigádnicky místními občany po organizovaných skupinách dle jednotlivých částí obce za odměnu 9,-Kčs/hod.
       V následujícím roce 1981 pokračovala výstavba školního pavilónu stavbou kotelny a uhelny v tradiční zděné technologii. Ostatní objekty - vstupní část, jídelna s kuchyní a učební pavilon byly prováděny montáží ocelového skeletu v systému KORD B na připravené základové ocelové patky. V tomto roce bylo na této stavbě prostavěno celkem za 1 923 000 Kčs, za brigádnické práce bylo zaplaceno 47 330 Kčs.

    V roce 1982 byla dokončena hrubá montáž všech objektů a stavba částečně zastřešena plochou střechou. Na této výstavbě bylo v tomto roce odpracováno 9 112 brigádnických hodin a prostavěna částka 1 338 000 Kčs. Základní škola se čtyřmi ročníky byla po dobu výstavby umístěna ve školní budově č.p.39 ve dvou třídách celkem s 48 žáky. Žáci do vyšších ročníků jezdili do školy v Polné.

    Základní škola ve Zhoři byla otevřena k 1.9.1984 nejprve se čtyřmi ročníky prvého stupně s postupným narůstáním vyšších ročníků do plně organizovanou školu s osmi ročníky. Propočtené provozní náklady v nové budově s porovnáním se stávajícím provozem v budově zděné č.p.39 byly nesrovnatelné - až desetkrát vyšší. Rovněž bylo konstatováno, že budova tohoto konstrukčního typu KORD II. pro nový školní provoz s rovnou plochou střechou je do našich klimatických podmínek nevhodná, zejména z hlediska tepelné akumulace stěn, což se v příštích letech potvrdilo...

    Jednou z významných událostí v naší obci v roce 1984 bylo slavnostní otevření nové školní budovy v sobotu 1. září. Bylo vzpomenuto nemalé úsilí na této výstavbě, kde bylo odpracováno více než 43 500 brigádnických hodin a za pomocí pracovníků Rudných dolů Jeseník, družstva Rozkvět Jihlava a místního JZD Mír byla vytvořena stavba v tehdejší hodnotě díla téměř 10 miliónů Kčs. Slavnostní program doprovázela populární hudební skupina Lučanka...
    Provoz základní školy s prvním až čtvrtým ročníkem se přestěhoval z budovy č.p.39 do této nové, kde byla kromě kuchyně a jídelny otevřena i školní družina s provozem po vyučovací době.
    V roce 1985 byla po prázdninách zdejší základní škola rozšířena o další dvě třídy - celkem v šesti třídách se zde vyučovalo 133 žáků. Ředitelem byl Zdeněk Boháček. V roce 1986 se rozšiřuje vyučování o další sedmou třídu. Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky i učitele školy. V roce 1987 se základní škola rozšířila o další osmý ročník a tak se naplnila všemi ročníky a stala se tak kompletní školou, se 174 žáky z nich bylo 125 z okolních obcí. V roce 1989 přebírá ředitelství školy od s. Foitové nový ředitel Jaroslav Roh, škola má plných osm tříd a 169 žáků. V roce 1993 dokončena přístavba tělocvičny napojená na stávající školní budovu. V roce 1996 provedena rekonstrukce střešního pláště nad budovou, která stála 3 milióny 446 tisíc Kč.

Z archivních materiálů upravil a sestavil Jindřich Coufal

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

Telefon: 567 277 143, Email: skola.zhor@gmail.com, zszhor@centrum.cz, Adresa: ZŠ Zhoř, Zhoř 102, 58826

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now